Latvijas Autoinženieru asociācija ievēl jauno valdi

Šā gada 18.oktobrī LATVIJAS AUTOINŽENIERU ASOCIĀCIJAS (LAIA) biedru kopsapulcē tika ievēlēta jaunā valde un prezidents.

Kopsapulces dienas kārtībā bija LAIA prezidenta uzruna un ziņojums, balsošanas par valdi un valdes prezidentu anketu rezultātu paziņošana un apstiprināšana, kā arī debates par anketās iesūtītajiem jautājumiem.

Kopsapulcē tika apstiprināts revīzijas komisijas ziņojums par Latvijas Autoinženieru asociācijas 2020. gada darbības pārbaudi. Par revīzijas komisijas priekšsēdi tika ievēlēts Dainis Berjoza.

Balsošanas rezultātā tika apstiprināts, ka 2022.gadā LAIA valde darbosies sekojošā sastāvā: prezidents Raitis Mazjānis, viceprezidents Juris Gunārs Pommers, preses sekretārs Raimonds Volonts, sadarbības vadītājs ar valsts un pašvaldības iestādēm Igors Kiršbaums, izglītības komisijas priekšsēdētājs Juris Kreicbergs, kasieris Agris Staņēvičs, biedru uzskaitvedis Valdis Veinbergs.

No 75 individuālajiem biedriem un 20 kolektīvajiem biedriem, balsojumā piedalījās 34 biedri.

Kopsapulce tika sasaukta zoom platformas video konferences veidā, ko nosaka grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz, ka līdz 2021. gada 31. decembrim biedrības vai kooperatīvās sabiedrības biedram ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti.