Biedra naudas apmaksa

Lūdzam biedra naudu pārskaitīt uz:

Konts: LV05HABA0551017334700
Banka: AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
Reģ. nr. 40008011977
Biedrība LATVIJAS AUTOINŽENIERU ASOCIĀCIJA

Individuālā biedra nauda ir 7.00 €/gadā.

Maksājuma mērķī norādiet:
– “biedra nauda” vai
– “ziedojums”, ja vēlaties pārskaitīt lielāku naudas summu, vai neesat LAIA biedrs.