Apvienojam nozares
speciālistus un interesentus

APTAUJA

Elektriskā transportlīdzekļa enerģijas patēriņš

Aicinām sniegt informāciju par savā lietošanā esošā elektriskā transporta līdzekļa faktisko elektroenerģijas patēriņu kW/h uz 100 km.

Kas ir LAIA

LATVIJAS AUTOINŽENIERU ASOCIĀCIJA (LAIA) ir biedrība, kas apvieno ar ceļu satiksmē izmantojamiem mehanizētiem transporta līdzekļiem saistītos uzņēmumus, nozares speciālistus un ieinteresētās personas. LAIA ir dibināta 1995. gadā.

gadi nozarē
1
kolektīvie biedri
0
individuālie biedri
0

Kļūt par LAIA biedru

  Sadarbības partneri

  LTRK logo
  spek logo

  LAIA darbības galvenie mērķi

  01

  Apvienot

  01

  Apvienot speciālistus

  Apvienot Latvijas autoinženierus un ar automobiļiem saistīto uzņēmumu speciālistus, kā arī nozares uzņēmumus savstarpējās sadarbības un nozares profesionālās attīstības veicināšanai.

  02

  Veicināt

  02

  Veicināt sadarbību

  Kopā ar Latvijas un starptautiskajām organizācijām veicināt uzņēmumu sadarbību ar augstkolām un pētniecības institūtiem.

  03

  Veidot

  03

  Veidot centrus

  Veidot konsultatīvos, tehnoloģijas un eksaminācijas centrus.

  04

  Organizēt

  04

  Organizēt sadarbību

  Organizēt savstarpejo sadarbību starp uzņēmumiem un speciālistiem perspektīvāko tehnoloģiju apguvei.

  05

  Uzlabot

  05

  Uzlabot attīstību

  Uzlabot inženieru profesionālo līmeni un veicināt viņu profesionālo attīstību.

  06

  Pārstāvēt

  06

  Pārstāvēt intereses

  Pārstāvēt savu biedru intereses Latvijas institūcijās, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās.

  Kolektīvie biedri

  LAIA struktūra

  Komisiju uzdevumi

  Finanšu komisija

  LAIA budžeta sastādīšana.
  Kolektīvo biedru reģistrs.
  Biedru naudu reģistrs.
  Grāmatvedības vadība, nodokļu atskaišu vadība.

  Tehniskā komisija

  ASU sertifikācija.
  Skolnieku formulas organizēšana
  (kopā ar Izglītības un zinātnes komisiju).
  Atzinumi kolektīvajiem biedriem.
  Ekspertu norīkošana valsts un pašvaldību iepirkumos.

  Izglītības un zinātnes komisija

  Studentu zinātnisko darbu konkursa organizēšana.
  OCTA ekspertu sagatavošana.
  Sadarbība ar augstskolām un tehniskajām koledžām.
  LAF tehnisko komisāru sagatavošana.
  Sadarbība ar IZM.
  Skolnieku formulas organizēšana (kopā ar Tehnisko komisiju).

  Iekšējo un ārējo sakaru komisija

  Individuālo biedru reģistrs.
  LAIA mājas lapas vadība (kopā ar tehnisko sekretāru).
  Sakari ar FISITA, EAEC un citām SAE organizācijām.
  Braucienu organizēšana uz konferencēm un semināriem.